Την απαγόρευση αλιείας των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών, σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1ης έως 31 Μαΐου 2022 ,υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Ειδικά για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν στη λίμνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), απαγορεύεται η αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) από 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2022.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήματα.
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των αλιευμάτων και εκποίηση ή καταστροφή αλιευτικών αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!