Από την Ηλεκτραγορά Welcome Stores Ιωαννίνων ζητείται φορτοεκφορτωτής  για μεταφορές οικιακών συσκευών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6932335036-6945150105

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!