Από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ όμιλο COSMODATA ζητούνται για συνεργασία καθηγητές – εισηγητές για τις παρακάτω ειδικότητες:

Φιλόλογοι, Παιδαγωγοί, Μαθηματικοί, Γυμναστές, Φυσικοί, Νομικοί, Οικονομολόγοι, Καθηγητές ξένων γλωσσών.

Απαραίτητα προσόντα: Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, Δεξιότητες επικοινωνίας, μεταπτυχιακές σπουδές. Τηλ. Επικοινωνίας: 26510-64840,74774

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!