Απόχη αποφάσισε ο συμβολαιογραφικός σύλλογος Ιωαννίνων, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του, την 1-12-2023. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: “Αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία, όπως οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, ΑΠΕΧΟΥΜΕ μέχρι τις 12 -12 -2023 από:
α) Όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και προσύμφωνα από οποιαδήποτε αιτία και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου είτε μέσω της εφαρμογής « my PROPERTY» είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και
β)Τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης δημοσίου αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος, ΔΙΟΤΙ ουδεμία εξέλιξη διαπιστώθηκε σε σχέση με τα αιτήματά μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν και στο από 25-11-2023 κοινοποιηθέν Δελτίο Τύπου του Συλλόγου μας.
Στις 12-12-2023 ορίστηκε η διενέργεια νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση με βάση τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο.”, ολοκληρώνει η ανακοίνωση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!