Κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

    •  «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης  πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κάμπος», Τ.Κ.  Σκλίβανης, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
    • «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από  20.000 σε 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λιθαράκι» της Τ.Κ. Κωστακιών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
    • «Έργα προσαγωγής- επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  Μικρού Πάπιγκου, Δ.Ε. Πάπιγκου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
  •  «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
  •  «Εγκατάσταση ,Αποθήκευση και Μεταφόρτωση Επικίνδυνων  Αποβλήτων – εργασίες R12, R13 (Ολική Χωρητικότητα Q =49 t) & Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων- εργασίες R12, R13 (Εισερχόμενα Απόβλητα 20 t/ημ <:<75 t/ημ) στη Δ.Ε. Ανατολής, Δ.  Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!