Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων Ν.Σινώπης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου της περιοχής που χρησιμοποιούν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες εξυγίανσης και πλήρους συμπλήρωσης και διάστρωσης υλικού στο οδόστρωμα με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας και τον περιορισμό μελλοντικών προβλημάτων από την ύπαρξη νερών στην επιφάνεια των οδών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!