Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής της 12ης Οκτωβρίου 2022.
Με τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2022 εκλέχθηκε το 9ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24 Οκτωβρίου 2022 ως εξής:

Πρόεδρος : Πάνου Δημήτριος, Ιατρός
Γ. Γραμματέας : Σακελλαρίου Λάζαρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ταμίας : Λαγός Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη : Μαλιούρας Αθανάσιος, Δημόσιος Υπάλληλος
: Πάνος Χρήστος, Δικηγόρος
Αναπληρωματικά Μέλη : Σωμάκος Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός
: Τσακελίδου Μαίρη, Δημοσιογράφος
: Τσιάντας Ιωάννης,  Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Εξελεγκτική Επιτροπή : Καραγιάννης Ιωάννης, Οικονομολόγος-Συγγραφέας
: Οικονόμου Μιχάλης, Ιατρός
: Σμύρης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!