Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και η Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη το 1974, αποτέλεσε τη βάση και την αφετηρία για τις μεγάλες κοινωνικές και δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα μας, στην περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ, ως μοναδικός και γνήσιος εκφραστής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης διαμόρφωσε το μεγάλο και πλειοψηφικό, λαϊκό, δημοκρατικό και πατριωτικό κίνημα, που έφερε την ιστορική Αλλαγή του 1981.

Η Εθνική συμφιλίωση, η κατοχύρωση των Δημοκρατικών ελευθεριών, οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, στην Αυτοδιοίκηση και στην αποκέντρωση, τα μεγάλα έργα, η στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου, έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ζήσουν καλύτερα και ιδιαίτερα στους λιγότερο προνομιούχους.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έργο οραματικό που υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ,μέσα από την πανδημία,απέδειξε την αξία του για την προστασία της δημόσιας Υγείας , της υγείας κάθε πολίτη.

Έργα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είναι το ΑΣΕΠ, οι Ανεξάρτητες Αρχές, η διαφάνεια, τα ΚΕΠ, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που διαμόρφωσαν την εικόνα ενός σύγχρονου Κράτους.

Ενώ η χώρα μας, βρήκε τη θέση της, ως ισχυρό και ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ΟΝΕ.

Το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε τα Εθνικά συμφέροντα με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με αποκορύφωμα την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Κύπρου.

Σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα, με νέα μέτωπα στα Εθνικά θέματα αλλά και στο εσωτερικό της χώρας με την πανδημία και την αδυναμία διαχείρισης κρίσεων από την Κυβέρνηση, όπως με τις πρόσφατες καταστροφές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!