Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τον συνάδελφό του Βουλευτή επίσης του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τα μέτρα προστασίας των διανομέων που πρέπει να  ληφθούν άμεσα. 

Ειδικότερα αναφέρουν ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, σε συνδυασμό με την εμφάνιση της πανδημίας, έχουν διαφοροποιηθεί σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και κυρίως στην εστίαση και στη διανομή φαγητού. Επίσης η κλιματική αλλαγή μας οδήγησε στην διεύρυνση των μέσων μετακίνησης, όπως τα ποδήλατα και τα πατίνια.

Επιπρόσθετα επισημαίνουν ότι η αύξηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν, φιλικά για το περιβάλλον μέσα μετακίνησης, κατά τη διανομή των προϊόντων τους, ανέδειξε σημαντικές παραλείψεις της νομοθεσίας σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε αυτά.

Παράλληλα σημειώνουν ότι στην ισχύουσα νομοθεσία φαίνεται ότι δεν υπάρχει μέριμνα για τους διανομείς-μεταφορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν πατίνια ή ποδήλατα, σε σχέση με την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, αφήνοντάς τους εντελώς εκτεθειμένους. Ενώ θα πρέπει η Κυβέρνηση με τους κατάλληλους ελέγχους να διασφαλίζει τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς εάν το άρθρο 56 του Ν. 4611/2019 και το άρθρο 71 του Ν. 4808/2021 καλύπτουν τους διανομείς, που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων, των πατινιών και κάθε μέσου που δεν ανήκει στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ., και σε αντίθετη περίπτωση πως θα ενεργήσουν για να επιτευχθεί η κάλυψή τους. Επιπλέον ζητούν να ενημερωθούν για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο έτη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον κλάδο αυτό, αλλά και για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!