Ο Βουλευτής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, προς τους Υπουργούς, Προστασίας του Πολίτη κ. Τ. Θεοδωρικάκο, Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα και Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, σχετικά με την επ΄ αόριστον αναστολή της κοινωφελούς εργασίας μετά από νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, και την εν γένει υποβάθμιση των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων.

Όπως σημειώνουν, κατά την πρόσφατη συζήτηση και επιψήφιση του νόμου 4985/2022 με τον οποίο καταργήθηκε η κοινωφελής εργασία, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη μιας συνολικής αξιολόγησης του σωφρονιστικού συστήματος, προκειμένου η Πολιτεία να χαράξει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με πυλώνες αυτού του σχεδιασμού τις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες, όπως: αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, μείωση του εγκλεισμού, αλλά και εναλλακτικά της κράτησης μέτρα, με στόχο την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων.

Επιπρόσθετα, τονίζουν, ότι η κοινωφελής εργασία όπως και η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στον μακροχρόνιο εγκλεισμό, με όρους ομαλής κοινωνικής επανένταξης αλλά και αποσυμφόρησης των φυλακών. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η παρούσα κυβέρνηση δεν φαίνεται να διαθέτει κουλτούρα ομαλής επανένταξης στην ποινική και σωφρονιστική μεταχείριση, αφού η διάταξη για την κοινωφελή εργασία καταργήθηκε συλλήβδην  από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, αιφνιδιαστικά, αντί να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου ποινικού κώδικα, χωρίς να συνοδεύεται έστω από κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κοινωφελή εργασία, για την οποία έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό η κυβέρνηση.

Επίσης, επισημαίνουν ότι και το Σώμα των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ), βρίσκεται υποστελεχωμένο, απαξιωμένο και απομακρυσμένο από τις φυλακές. 

Καταλήγοντας, επισημαίνουν ότι δεν παρατηρείται πρόοδος στη συλλογή των στοιχείων εκείνων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της υποτροπής στην Ελλάδα, και τονίζουν ότι η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, εποπτευόμενο ΝΠΙΔ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχε παρουσιάσει μια σημαντική έρευνα για την υποτροπή και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία για την ποσοτική και ποιοτική μέτρηση και αποτίμηση του φαινομένου, βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα εγγυάται την επιτυχή κοινωνική επανένταξη.

Για τους λόγους αυτούς ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:

Πότε ακριβώς θα ενεργοποιηθεί ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας και ποια σχετική προετοιμασία έχει υπάρξει για την αποτελεσματική εφαρμογή του, Σε ποιό στάδιο ακριβώς βρίσκεται σήμερα το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας για το οποίο έχει σχετικά ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων; Ποια σχετική διαβούλευση έχει προηγηθεί ή πότε σκοπεύουν να θέσουν το σχέδιο της ΚΥΑ σε διαβούλευση με αρμόδιους φορείς,

Πόσες ΥΕΚΑ και Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων λειτουργούν σήμερα, ποιος είναι ο αριθμός προσωπικού ανά Υπηρεσία και πόσες υποθέσεις έχουν αναλάβει τα τελευταία 5 έτη, ανά έτος, ανά υπηρεσία και ανά είδος μέτρου έκτισης ποινής στην κοινότητα, Ποιες ενέργειες έχουν γίνει τα τελευταία 4 έτη για την ενίσχυση των ως άνω υπηρεσιών, Αν Προτίθενται να εφαρμόσουν τις προτάσεις της ΥΕΚΑ Αθήνας,

Αν υπάρχει σχεδιασμός για την επέκταση του έργου των YEKA και στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της  χορήγησης αδειών, Πόσες φορές έχει εφαρμοστεί ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης τα τελευταία 4 έτη, ανά κατηγορία,  Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού και πότε θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο για την εφαρμογή του μέτρου,

Αν Σκοπεύουν να προβούν στην επέκταση εφαρμογής του μέτρου  σε περισσότερες κατηγορίες κρατουμένων και εάν ναι ποια σχετική πρόοδος έχει σημειωθεί προς αυτή τη κατεύθυνση, Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να συνδράμουν τους εμπλεκόμενους φορείς στο έργο τους ως προς την ενημέρωση για την εφαρμογή του μέτρου,

Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για τον συντονισμό και την συνεργασία με την ΕΠΑΝΟΔΟ προκειμένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ποσοτική και ποιοτική μέτρηση και αποτίμηση της υποτροπής,Ποια μέτρα θα λάβουν για την συγκέντρωση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας σχετικά με τα κωλύματα και τα εν γένει θεσμικά εμπόδια επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων, Ποιοι φορείς συμμετείχαν στην εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδίου για το σωφρονιστικό σύστημα 2021-2023 και τέλος, για ποιόν λόγο δεν τέθηκε το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!