Η θέση της “Αρτινών Συνεργασία” για τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού, το Τεχνικό πρόγραμμα και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Τι εισηγήθηκε ο Επικεφαλής, Χρήστος Τσιρογιάννης, και τα σχετικά έγγραφα που εστάλησαν.

Την πολιτική του πεποίθηση, ότι η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να λειτουργήσει χωρίς τετελεσμένα από τη νυν, ώστε όλες οι αποφάσεις να έχουν τη δική της υπογραφή, εξέφρασε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο νυν Δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τσιρογιάννης, αφού συνεχάρη τους νικητές των αυτοδιοικητικών εκλογών, είπε στο Σώμα πως θα πρέπει από τώρα η επόμενη Δημοτική Αρχή να λάβει τις αποφάσεις που την αφορούν για μια σειρά από κρίσιμα θέματα.
Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού (Δημοτικά τέλη, Τεχνικό Πρόγραμμα, διαβουλεύσεις κ.α.)
Η κατάργηση και ποιων Νομικών Προσώπων
Προς επίρρωση των παραπάνω, ο Χρήστος Τσιρογιάννης ήδη ζήτησε από τις δημοτικές υπηρεσίες πρώτον να ενημερώσουν λεπτομερώς και εγκαίρως τη νέα Δημοτική Αρχή και δεύτερον να ζητηθεί εγγράφως η κατάθεση των προτάσεων τους.
Σημειώνεται, πως η πολιτική απόφαση του Χρήστου Τσιρογιάννη «κανένα τετελεσμένο για όλα τα κρίσιμα- καμία εξέλιξη που θα δεσμεύει τους επόμενους» θα ακολουθηθεί για όλα τα έργα και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο διάστημα μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!