Τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου  Νικολάου Σκουφά», διατυπώνει με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 526.041,21 ευρώ.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!