Παρά τα εμπόδια, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης εργατικών χεριών, ολοκληρώθηκε τελικά η συγκομιδή των ακτινιδίων Άρτας.

Σύμφωνα με Ομάδες Παραγωγών αλλά και εμπόρους, η τιμή φέτος στο 80% της καλλιέργειας κυμάνθηκε ανάμεσα σε 80 έως 90 λεπτά το κιλό και στο 20% ανάμεσα σε 60 έως 70 λεπτά το κιλό. Για την ολοκλήρωση της συγκομιδής «σύμμαχο» οι παραγωγοί είχαν τις καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο μεγαλύτερο διάστημα το μήνα Νοέμβριο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!