Στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας» προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.131.235,74 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!