Εργαστήριο ανοιχτής θέασης συντήρησης και φυσικοχημικής έρευνας, πραγματοποιεί η εθνική πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, στις 22 Νοεμβρίου και στις 13 Δεκεμβρίου, προκειμένου ο κόσμος να δει από κοντά τη δουλειά του συντηρητή. Το έργο στο οποίο πραγματοποιείται η συντήρηση είναι του Charles Louis Lucien Muller «30ή ΜΑΡΤΙΟΥ 1814», διαστάσεων 8,5 Χ 4,5 μέτρα. Μία πολύ όμορφη ιδέα είχαν οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου μουσείου, προκειμένου να βοηθήσουν το απλό κοινό να κατανοήσει τη δουλειά του συντηρητή. Μέχρι και 25 άτομα, θα μπορέσουν να παραβρεθούν στην αίθουσα συλλογής της Δυτικοευρωπαϊκής Ζωγραφικής και για μία ώρα θα μπορέσουν να απολαύσουν από κοντά την λεπτομερή δουλειά του συντηρητή έργων τέχνης.
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους συντηρητές και ερευνητές να εργάζονται in situ στο έργο του C. L. Muller «30ή Μαρτίου 1814». Το κοινό θα συνομιλήσει μαζί με τους συντηρητές, ερευνητές, επιμελητές σχετικά με τον τρόπο συντήρησης, έρευνας, τα επιστημονικά και πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν λόγω του μεγέθους του, ενώ θα πληροφορηθεί και για την ιστορία του έργου.
Η παρουσιαζόμενη δράση, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό Τεκμηρίωση και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων» (Ακρωνύμιο ΠΡΩΤΕΑΣ, MIS- 5069984), ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, β’ κύκλος).
όσοι βρεθείτε στην περιοχή της Αθήνας, θα έχετε μία ωραία επιλογή στο πώς μπορείτε να διοχετεύσετε το χρόνο σας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!