Την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, αναπήρους και ανασφάλιστους υπερήλικες, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την εβδομάδα 19-23 Δεκεμβρίου 2022.

Συνολικά θα καταβληθούν πάνω από 2,9 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

– Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί ποσό 583,5 εκατ. ευρώ σε 946.045 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

– Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 775 εκατ. ευρώ σε 1.523.920 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, το δημόσιο και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

– Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί ποσό 520 εκατ. ευρώ σε 1.527.420 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, το δημόσιο και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

– Την ίδια ημέρα (23 Δεκεμβρίου), θα καταβληθούν 6,6 εκατ. ευρώ σε 17.750 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Ν. 4778/2021.

– Επίσης, θα καταβληθούν 23,3 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

– 13 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 37.740  δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.

Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε 947.560 ευάλωτους συνταξιούχους. Το συνολικό κονδύλι για την εν λόγω καταβολή ανέρχεται σε 236,8 εκατ. ευρώ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν, κατά την ίδια περίοδο, οι εξής καταβολές:

– 17 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 21 εκατ. ευρώ σε 5.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1 εκατ. ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιπροσθέτως, συνεχίζεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ (διαδικασία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων) σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθούν, την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου, οι ακόλουθες τακτικές πληρωμές προνοιακών επιδομάτων για τον τρέχοντα μήνα:

– 155,3 εκατ. ευρώ σε 821.577 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών.

– 71,5 εκατ. ευρώ σε 175.185 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

– 47,7 εκατ. ευρώ σε 224.676 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

– 33,8 εκατ. ευρώ σε 274.373 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

– 12,5 εκατ. ευρώ σε 35.305 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

– 12,3 εκατ. ευρώ σε 12.291 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

– 247.694 ευρώ σε 817 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

– 210.263 ευρώ σε 5.963 δικαιούχους για επίδομα ομογενών.

– 175.522 ευρώ σε 221 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

Επισημαίνεται ότι, στις 30 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι τακτικές πληρωμές Δεκεμβρίου για:

– Συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», λόγω COVID-19 (121.530 ευρώ σε 730 δικαιούχους).

– Συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια στο πλαίσιο της προστασίας κύριας κατοικίας (330.140 ευρώ σε 4.090 δικαιούχους).Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, θα γίνει η καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που θεσπίστηκε για αναπήρους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος παιδιού, ως εξής:

– 34,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 139.893 δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος στο πλαίσιο της προσαύξησης της σχετικής προνοιακής παροχής κατά 250 ευρώ.

– 8,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 32.895 δικαιούχους επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων, στο πλαίσιο της προσαύξησης της εν λόγω παροχής κατά 250 ευρώ.

– 47,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 224.938 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο πλαίσιο της καταβολής διπλής δόσης της εν λόγω παροχής για τον Δεκέμβριο.

– 118 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 820.047 δικαιούχους οικογενειακού επιδόματος παιδιών, στο πλαίσιο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Η έκτακτη δόση θα καταβληθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στους δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

4. Τέλος, από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθούν, την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου, οι ακόλουθες καταβολές:

– 1.461.236 ευρώ σε 36.626 δικαιούχους-εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για το 2022.

– 1.082.882 ευρώ σε 5.258 δικαιούχους εργαζόμενους-ενταγμένους στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων 18-29 ετών «Πρώτο Ένσημο».

– 846.068 ευρώ σε 6.428 δικαιούχους (επιχειρήσεις-εργοδότες)-ενταγμένους στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων, ηλικίας 18-29 ετών, «Πρώτο Ένσημο».

– 425.128 ευρώ σε 2.429 επιχειρήσεις για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας (πρόγραμμα επιδότησης 100.000+50.000 νέων θέσεων εργασίας).

– 239.124 ευρώ σε 501 δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ), των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή στον κλάδο γουνοποιίας μηνός Νοεμβρίου και σε πλημμυροπαθείς Κρήτης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!