Παρελήφθησαν και τέθηκαν σε λειτουργία μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών, αναπνευστήρες και συσκευες b pap για το τμήμα covid του Γενικού Νοσοκομείου “Χατζηκώστα”  Ιωαννίνων ,απο τα στρατηγικά αποθέματα του Υπουργείου Υγείας.” Ευχαριστούμε τον διοικητή της… 6ης ΥΠΕ και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την ταχιστη ανταπόκριση τους στο σχετικό αίτημα του νοσοκομείου”,αναφέρει ο διοικητής του Νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!