2,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Τα κονδύλια για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που επενδύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια μέσω κοινοτικών προγραμμάτων δεν ήταν λίγα. Το αντίθετο, μάλιστα. Η ροή των κονδυλίων συνεχίζεται και μέσω Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αν και ομολογουμένως η «κάνουλα» άνοιξε ολίγον τι καθυστερημένα.Από σήμερα, βρίσκεται στον «αέρα» η προκήρυξη για προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας στην Ήπειρο. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε η γενική γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα. Η απόφαση αυτή ήταν η τελευταία που υπέγραψε από το πόστο αυτό.Συνολικά θα διατεθούν 2,4 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας με φορείς υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου και ερευνητικά κέντρα.Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να ενισχύουν έργα βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Η κάθε πρόταση όμως θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων με τους περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου, όπως και στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. «Άλλωστε βασικός στόχος του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος για την ψηφιακή σύγκλιση είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου.Το ΕΣΠΑ αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία για την έρευνα να πάρει μπρος και να πετύχει το πολυπόθητο άλμα της, δίνοντας παράλληλα ώθηση και στην οικονομία, και όχι να αποτελέσει απλώς την αφορμή για μοιρασιά κονδυλίων. Ωστόσο, θα ήταν πιο εύκολο για την κάθε κοινωνία να κατανοήσει τις επιπτώσεις της έρευνας και της καινοτομίες στην ποιότητα ζωής της και στην παραγωγικότητα, αν είχε γίνει κάποια αποτίμηση του όποιου ερευνητικού έργου επιτεύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, μέσω χρηματοδοτήσεων του Β’ ή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν γνωρίζει τα χειροπιαστά αποτελέσματα της επένδυσης στην έρευνα, και κυρίως αν και κατά πόσο υπήρξε σύνδεση του ερευνητικού αποτελέσματος με την οικονομία.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!