Συνεδριάζει τη Δευτέρα 3-2-2014 και ώρα 7:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013» για την απόκτηση του διατηρητέου κτιρίου «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ».
2.Αναμόρφωση πρ/σμού και στοχοθεσίας (σχετ. η αρ 32/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
3.Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελθούσης χρήσης
4.Συνδιοργάνωση ιατρικής ημερίδας ενημέρωσης
πολιτών
5.Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του 
Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας στην πόλη της Άρτας
6.Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων ενόψει της πραγματοποίησης των αποκριάτικων εκδηλώσεών τους
7.Βράβευση μαθητών
8.Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Π.Ε και Δ.Ε. Δήμου Αρταίων Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
9.Κατανομή πίστωσης για δαπάνες θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές Π.Ε και Δ.Ε. Δήμου Αρταίων
10.Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης
11.Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
12.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
13.Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπέδου ( σχετ. η αρ. 1/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
14.Εφαρμογή σχεδίου πόλης Άρτας ( σχετ. η αρ. 2/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
15.Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέου Κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Γαβριάς στη θέση Μπούκες ( σχετ. η αρ. 3/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
16.Έγκριση πρακτικού του Συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Ν. Άρτα Π.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.Α. «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ»(τροποποίηση πρ/σμού)
17.Έγκριση πρακτικού του Συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Ν. Άρτα Π.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.Α. «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» (απολογισμός – ισολογισμός 2013)
18.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2014
19.Λύση μίσθωσης του αρ. 2 κατ/τος της πλατείας Σκουφά με μισθώτρια την Ο.Ε. «Π.ΧΙΝΤΖΟΣ – Κ. ΜΑΛΛΙΟΣ ΟΕ»
20.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Στρογγυλής
21.Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων στο Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. έτους 2014
22.Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2014
23.Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων καθώς και μεταφορά και φύλαξη παράνομα σταθμευμένων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σχετ. η αρ 26/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
24.Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων
25.Έγκριση μελέτης: «Οδοποιία Δ.Ε. Φιλοθέης»
26.Έγκριση μελέτης: «Διάνοιξη παρόδου Πίνδου»
27.Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης επαρχιακών και αγροτικών οδών στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αρταίων
28.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων του Δήμου Αρταίων
29.Συμπλήρωση της αρ. 14/2014
30.Συμπλήρωση της αρ. 15/2014
31.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του σαρώθρου οδικού καθαρισμού
32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Λιμίνης»
33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία (ασφαλτικές εργασίες)»
34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στο δήμο Φιλοθέης»
35.Επί αιτήσεως της ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!