Μεγάλος γερμανικός όμιλος, που μετράει ήδη επτά (7) γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανοίγει σύντομα και στα Γιάννενα και ζητάει 15 άτομα για εργασία σε τηλεφωνικό  κέντρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι…

η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (ομιλία & γραφή)
Αμοιβή ικανοποιητική.


Όσοι ενδιαφέρεστε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο παρακάτω e-nail:
[email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!