Στην άμεση προκήρυξη της αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις δώδεκα Περιφέρειες της χώρας θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ.Βασικός του στόχος είναι η περαιτέρω θωράκιση της μεταρρύθμισης του “Καλλικράτη” όπως ανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.«Με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων θα υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Κατευθύνσεις θα δοθούν, επίσης, στους Καλλικράτειους Δήμους ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα», σημείωσε ο κ. Σηφουνάκης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!