Είναι χτισμένο από πέτρα, με την πέτρα να προέρχεται από την περιοχή…

Το Γεφύρι της Πολιτσάς χτίσθηκε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα με σκοπό να εξυπηρετεί τα χωριά Αμπελοχώρι, Ραφταναίους, Άγναντα, Πράμαντα, Κτιστάδες, με τα Γιάννενα μέσω των Καστανοχωρίων. Σήμερα, ενώνει το χωριό του Αμπελοχωρίου με αυτό του Φορτοσίου, ή αλλιώς το δήμο Πραμάντων με το δήμο Κατσανοχωρίων. Η γέφυρα …
αποτελείται από τέσσερα τόξα, από τα οποία τα τρία μικρότερα έχουν κάθετη προβολή στο έδαφος, ενώ το μεγάλο τόξο προβάλλεται στα νερά του Αράχθου. Είναι χτισμένη με πέτρα από την ίδια περιοχή, οι δε μαστόροι ήταν ντόπιοι. Η γέφυρα χτίστηκε με χρηματοδότηση του Ιωάννου Λούλη και αποτελεί μαζί με μια σειρά άλλων κτιρίων ένα σύνολο έργων κοινής ωφελείας που κατασκεύασε ο παραπάνω ευεργέτης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!