Σε ανάρτηση του,ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κ. Κώστας Χολέβας αναφέρει τα εξής:”Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, πέρα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου και την προώθηση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του με μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών του και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τους …
ασθενείς.
Αν και το τελευταίο διάστημα οι δραστηριότητες όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου είχαν επικεντρωθεί κυρίως στην καλύτερη προετοιμασία του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, σαν Νοσοκομείο αναφοράς, όμως τόσο η Διοίκηση όσο και οι Υπηρεσίες του συνέχισαν και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Νοσοκομείου.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε μια επίπονη και χρονοβόρα προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών κλινικής διαχείρισης των ασθενών της Ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.
Οι ασθενείς με νεοπλασίες που παρακολουθούνται σε Ογκολογικές κλινικές είναι χρόνιοι ασθενείς, οι θεραπείες και νοσηλείες των οποίων πρέπει να καταχωρούνται με ακρίβεια στον ιατρικό τους φάκελο, αφού από αυτές εξαρτάται και η πορεία και το είδος της θεραπείας τους. Ο ιατρικός φάκελος κάθε ασθενή, στα περισσότερα Νοσοκομεία είναι έντυπος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της συχνής αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών, της χρήσης του και της ασφαλούς διατήρησης του σε χώρους των Νοσοκομείων.
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ήταν η ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου για τους Ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε μετά από επίπονες προσπάθειες πολλών μηνών, σε απόλυτη συνεργασία της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, της Υπ. Πληροφορικής του Νοσοκομείου και της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει αναπτύξει το Πληροφοριακό Σύστημα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι το πρώτο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας, το οποίο έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό Ογκολογικό Φάκελο Υγείας για τους ασθενείς του, ο οποίος δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά είναι πλήρως ενταγμένος στις ψηφιακές διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κλινικής διαχείρισης ασθενών του Νοσοκομείου.
Το σύστημα πληρεί όλα τα πρότυπα ασφαλείας, λειτουργεί σε περιβάλλον private cloud, με καταχώρηση των δεδομένων σε πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους για λόγους ασφάλειας, παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και εκτός Νοσοκομείου και είναι απόλυτα συμβατό τόσο με τις αρχές της διασυνδεσιμότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, όσο και με τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων (GDPR)”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!