Με την παράδοση του εξοπλισμού στους σταθμούς μεταφόρτωσης το αργότερο έως το τέλος του χειμώνα, ξεκινά η πλήρης λειτουργία του εργοστασίου απορριμμάτων. Με βάση τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει για τους …
Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας έως τις 15 Ιανουαρίου και Πρέβεζας και Θεσπρωτίας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Η παράδοση του εξοπλισμού ειδικά για το Δήμο Καραϊσκάκη θα γίνει έως το τέλος Μαρτίου.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!