Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,ενέκρινε  την διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της ,,,
Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000 €.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!