Όλες τις νέες θέσεις εργασίας, που ισχύουν από τις 24 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην Ηγουμενίτσα, σας παρουσιάζει σήμερα το EpirusGate. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει να επικοινωνήσουν με το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Για το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Ηγουμενίτσας, οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:504201100925, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)


504201100921, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)


504201100908, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)


504201100934, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100923, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
504201100931, ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100914, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100910, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100913, ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100915, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΤΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100929, ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100930, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100927, ΠΩΛΗΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100926, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.), ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100916, ΛΑΝΤΖΕΡΗ∆ΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100917, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100919, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100932, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100924, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100933, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100922, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100940, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100935, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100936, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (28)
504201100937, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (16)
504201100938, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (9)
504201100939, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (30)
504201100912, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100909, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100911, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ), ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100918, ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
504201100928, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!