Πρόταση στους Υπουργούς Υποδομών κ. Κ. Καραμανλή και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρ.
Πιερρακάκη κατέθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης, με θέμα την προώθηση της ψηφιακής μεταρρύθμισης
στα δημόσια έργα, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όπως αναφέρει στην πρότασή του, «η κατασκευαστική βιομηχανία δημοσίων έργων είναι ένας από τους
πυλώνες της οικονομίας. Ζούμε ήδη την ψηφιακή επανάσταση με γνώμονα τις τεχνολογίες πληροφοριών
νέας γενιάς, όπως το …Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), το cloud computing, τα μεγάλου όγκου δεδομένα,
τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων
σε πολλαπλές διαστάσεις (3D, 4D 5D, κλπ.). Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι η ψηφιοποίηση στην
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να προσθέσει έσοδα περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια
ευρώ ετήσιως στην ευρωπαϊκή οικονομία τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ η Διοίκηση Ομοσπονδιακών
Οδών των ΗΠΑ εκτίμησε ότι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση οικονομικών πόρων κατά 6% και χρόνου κατά 40
έως 60%.
Καθώς βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο έγκρισης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και του
Ταμείου Ανάκαμψης, καταθέτω συγκεκριμένη πρόταση για την ψηφιακή μεταρρύθμιση στα δημόσια
έργα, η οποία είναι εφαρμόσιμη και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα προαναφερθέντα προγράμματα,
με πολύ σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και την ποιότητα παραγωγής δημόσιων έργων.
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Microsoft για τη δημιουργία Data Centers στην Ελλάδα, πρέπει να αποτελέσει
μοχλό για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαχείρισης δημόσιων έργων».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!