Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) εργαζομένων για τις 5 θέσεις έμμισθης ερευνητικής απασχόλησης με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να…
διαθέτουν ΠΕ πτυχίο Χημείας, να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διέυθυνση: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!