“Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Τις τελευταίες μέρες «είδαν» το φως της δημοσιότητας διάφορες ανακοινώσεις και σχόλια αναφορικά με την απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου να προβεί σε αλλαγές Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ως Σύλλογος Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι., και σε απάντηση των όσων γράφτηκαν ή λέχθηκαν εξ αφορμής των γενόμενων αλλαγών, σημειώνουμε τα εξής:
i) Αποτελεί πάγια θέση του Συλλόγου Εργαζομένων – την οποία πολλάκις εγγράφως και …προφορικά έχουμε εκφράσει – η ανάθεση θέσεων ευθύνης (Προϊσταμένων, Τομεαρχών, Διευθυντών κτλ), σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, να πραγματοποιείται κατόπιν από σχετικής αξιολόγησης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που περιγράφονται από το υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο του Ν. 4674/2020 και του Υπαλληλικού Κώδικα των Δημοσίων υπαλλήλων (Ν. 3528/2007).
ii) Έχουμε ήδη εκφράσει την αντίθεσή μας για την μη εφαρμογή της θεσμοθετημένης διαδικασίας, δυστυχώς σε όλο τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, και κατά συνέπεια και στο Π.Γ.Ν.Ι. Σχετικά με το τελευταίο υπογραμμίζουμε πως όλες ανεξαιρέτως οι Διοικήσεις του Π.Γ.Ν.Ι. – τα τελευταία 20 χρόνια – επέλεξαν να εφαρμόσουν το δικαίωμα που τους δίνει ο Νόμος αναφορικά με την επιλογή της «προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων» για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, βάσει του πλάνου διοίκησή τους. Αιτία όμως του φαινομένου αυτού, δεν είναι άλλη από τη μη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αναφορικά με τις διαδικασίες κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης
.
iii) Ως Σύλλογος Εργαζομένων εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την μονομέρεια των διαμαρτυριών μερίδας των συνδικαλιστικών παρατάξεων, οι οποίες σε αντίστοιχες επιλογές προηγούμενων Διοικήσεων,
δεν εξέφρασαν καμία μομφή ή αντίδραση για τις τότε γενόμενες αποφάσεις «προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων». Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;;;
 Χαιρόμαστε βέβαια που έστω και καθυστερημένα κάποιοι αναγνωρίζουν την ανάγκη πραγματοποίησης κρίσεων… αν και ο τρόπος και ο χρόνος που το εκφράζουν μάλλον υποδηλώνει άλλα κίνητρα.
Κλείνοντας λοιπόν, δηλώνουμε για μια ακόμη φορά πως ο Σύλλογος Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι., σταθερά υποστηρίζει την ανάγκη για άμεση πραγματοποίηση κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης σε όλες τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 Η μη ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής έχει και θα έχει ως αποτέλεσμα η εκάστοτε Διοίκηση του Νοσοκομείο να προβαίνει σε αποφάσεις «προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων», ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει το πλάνο διοίκησης του Ιδρύματος, όπως η ίδια το εκπονεί, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες διευθύνσεις των Υπηρεσιών.
 Για το λόγο αυτό, προτείνουμε σε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, να στηρίξουν την πρόταση του Συλλόγου για ενεργοποίηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την εφαρμογή του Ν. 4674/2020 και του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 
Για τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!