Σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει τις εργασίας μετακίνησης επιλεγμένων καταπεσμένων όγκων τοιχοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάλου Θεάτρου της Αρχαίας Νικόπολης προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στις 8 Φεβρουαρίου. Το έργο προϋπολογισμού 56.451,00 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ εντάσσεται στο έργο “Προστασίας, συντήρηση και…
αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίου Νικόπολης (Β’) φάση”. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν καθιστούν αναγκαία την επιλεκτική μετακίνηση και απομάκρυνσης κάποιων εκ των καταπεσμένων όγκων της ανωδομής του μνημείου οι οποίοι κρύβουν σχεδόν ολόκληρον τον περιμετρικό διάδρομο του Θεάτρου ενώ επιβαρύνουν και το μνημείο με τις ασκούμενες σε αυτό πιέσεις.Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης -η οποία τοποθετείται σε 20 περίπου μήνες-αναμένεται να επιτευχθεί η ανάδειξη της εντυπωσιακής περιμετρικής πεσσοστοιχίας καθώς και η άνετη πρόσβαση από και προς το μνημείο κατά τις ίδιες πορείες όπως και στην αρχαιότητα.Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, κριτήρια της τελικής πρότασης είναι η διατήρηση της εικόνας του ερειπίου, όπως διασώθηκε ως τις μέρες μας χωρίς να απογυμνωθεί όμως από τα καταπεσμένα τμήματά του, εξασφαλίζοντας ωστόσο την ανάδειξη, την αποκάλυψη του συνόλου του οικοδομήματος, την δυνατότητα πρόσβασης στους επισκέπτες από την νότια και νοτιοδυτική πλευρά και την κατά το δυνατόν αποφόρτιση του φέροντος οργανισμού από επικίνδυνα τμήματα. Το έργο κρίνεται αρκετά δύσκολο δεδομένου ότι κατά την διάρκεια της ανύψωσης οποιαδήποτε ταλάντωση του όγκου μπορεί να προκαλέσει φθορά ή κατάρρευση τμημάτων των παράπλευρων τοίχων . Έτσι προτείνεται ως η πιο ασφαλής και ενδεδειγμένη λύση για την απομάκρυνση τους η διαδικασία της μικρής ανύψωσης και πλευρικής μετακίνησης τους και εν συνεχεία η απομάκρυνσή τους μέσω των διόδων της τοιχοποιίας και η εναπόθεσή τους εντός του περιφραγμένου χώρου του μνημείου.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!