Με ερώτηση στη Βουλή


Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τους φορείς και την τοπική κοινωνία, ο Σταύρος Καλογιάννης κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, επαναφέροντας το θέμα της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο.Υπενθυμίζεται ότι, με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Σταύρος Καλογιάννης είχε καταθέσει στη Βουλή δύο Ερωτήσεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες ζητούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων.Στη νέα Ερώτησή του ο κ. Καλογιάννης επισημαίνει – μεταξύ άλλων – ότι η λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής και η ίδρυση Πολυτεχνείου Ιωαννίνων δεν αποτελούν απλώς ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και ένα όνειρο δεκαετιών για όλους τους Ηπειρώτες, αλλά είναι μία τεκμηριωμένη πρόταση που θα ενδυναμώσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει.Για το ζήτημα αυτό είχε τοποθετηθεί και πέρυσι από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και

Υποδομών με δύο επιστολές που είχε αποστείλει προς τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο, ζητώντας την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Αθηνά».Ειδικότερα στην Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης μεταξύ άλλων αναφέρει:«Με το υπ’ αρ. 173/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 206) ιδρύθηκε η Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Η Σχολή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει και σύμφωνα με το 105/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 137) που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, προβλέπεται να λειτουργήσει από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί παράδειγμα ποιοτικού περιφερειακού Πανεπιστημίου, που – με κόπους και θυσίες των διοικήσεών του, των καθηγητών και φοιτητών του και με τη μέριμνα της Πολιτείας – έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ακαδημαϊκή κοινότητα.Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής, που θα περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τα Τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, τα οποία σήμερα είναι ενταγμένα στη Σχολή Θετικών Επιστημών.Με νέα απόφασή του, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, επαναφέρει την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής ως αίτημα του Πανεπιστημίου.Η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το επίπεδο σπουδών του Πανεπιστημίου και θα προωθήσει περαιτέρω την επιστημονική εκπαίδευση.Επειδή λοιπόν η Αρχιτεκτονική Σχολή και κατ’ επέκταση το Πολυτεχνείο Ιωαννίνων δεν αποτελούν απλώς ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και όνειρο δεκαετιών για όλους τους Ηπειρώτες, αλλά είναι μία τεκμηριωμένη πρόταση που θα ενδυναμώσει ουσιαστικά ένα από τα πιο παραγωγικά Πανεπιστήμια της χώρας,
-Σχεδιάζει τα Υπουργείο να επανεξετάσει την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
-Εξετάζει το Υπουργείο το ενδεχόμενο να λειτουργήσει η Αρχιτεκτονική Σχολή Ιωαννίνων από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015;»

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!