Ως πρόχειρη και ερασιτεχνική θεωρεί η Τατιάνα Καλογιάννη την πρωτοβουλία της δημοτικής Αρχής να ιδρύσει ενεργειακή κοινότητα με τον τίτλο “Μη Κερδοσκοπική ενεργειακή κοινότητα Ιωαννίνων” .Στην τοποθέτησή της στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η επικεφαλής της παράταξης “ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023”,ανέφερε τα εξής:

“Η Ενεργειακή Κοινότητα, ένας συγκεκριμένος τύπος εταιρείας δηλαδή, έχει ως
βασική προϋπόθεση την μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, ώστε αθροιστικά να υλοποιεί
συλλογικές δράσεις που οι πολίτες ατομικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν.
Ενημερώθηκαν σωστά και… πλήρως οι πολίτες για τη δυνατότητα αυτή; Όχι και
εξηγώ. 
Σήμερα γίνεται προσπάθεια, με αοριστολογίες που είναι καταγεγραμμένες στη
σχετική εισήγηση, να μας πείσουν ότι κάποιος, κάποτε, κάπως «προσπάθησε να
ενημερώσει» για τις προθέσεις του δήμου.
Χαρακτηριστικά «βαπτίζουν» μία ανάρτηση στο site του Δήμου με ημερομηνία
24.06.2020, την οποία, σήμερα, μπορεί να βρεί κάθε ενδιαφερόμενος, με τον
«κατατοπιστικότατο!» τίτλο: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πραγματοποιήθηκε οργανωμένη διαβούλευση για να αποτυπωθούν
οι ανάγκες του Δήμου και οι απαραίτητες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν με
βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά της τοπικής ενεργειακής αγοράς.
Ο Δήμος θα δεσμεύσει 12.000€ από ιδίους πόρους ως αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής
στην, υπό ίδρυση, Ενεργειακή Κοινότητα. Παρά την δέσμευση του ποσού αυτού, δεν
φαίνεται να έχει προηγηθεί η εκπόνηση ενός τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου για την
δραστηριοποίησή της (στρατηγικό όραμα, επιχειρησιακές δράσεις, χρηματοδότηση,
διαχείριση κινδύνων).
 Πώς αναμένεται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη κοινότητα από
την στιγμή που θα διατεθεί και ένα χρηματικό κεφάλαιο; 
Θα έχει υπαλλήλους; Ποιες είναι
οι δράσεις που θα αναλάβει να υλοποιήσει και με τι κόστος; Ποια είναι τα οφέλη για τον
Δήμο και τους Δημότες από την δραστηριοποίησή της;
 Ποια η συμβατότητα της
συγκεκριμένης δραστηριότητας με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου; 
  Δεν τεκμηριώνεται ο λόγος και τα κριτήρια επιλογής του Δήμου Μετσόβου για την
συμμετοχή στην Κοινότητα του Δήμου μας. 
Πώς εξυπηρετούνται οι στόχοι της κοινότητας
από την συμμετοχή του συγκεκριμένου Δήμου; Προσκλήθηκαν άλλοι Ο.Τ.Α. της
Περιφέρειας Ηπείρου για να συμμετέχουν; 
Και αν ναι, γιατί δεν επελέγησαν και άλλοι
Δήμοι; 
Υπήρξε πρόσκληση και για την συμμετοχή της Περιφέρειας; Υπήρξε πρόσκληση και
για την συμμετοχή της ΠΕΔ; 
Υπήρξε πρόσκληση και για την συμμετοχή της ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε.; 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, στις
15.08.2020, από τις 374 εγγεγραμμένες Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η πλειονότητα παλεύει ακόμη με τα διάφορα στάδια
αδειοδότησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, περίπου 30 με 35 έχουν
αναπτύξει πάρκα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Μικρή είναι και η ανταπόκριση
από τους OTA, καθώς μόλις 20 ΕΚΟΙΝ οργανώνονται από δήμους, ενώ οι υπόλοιπες είναι
ιδιωτικές και αγροτικές. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων – εκ των οποίων πολλές
είχαν ξεκινήσει τις προσπάθειες το μακρινό 2010 – οι 358 καταγράφονται στο ΓΕΜΗ ως…
ενεργές, 13 βρίσκονται σε στάδιο προεγγραφής, μία υπό εκκαθάριση ενώ δύο έχουν ήδη
διαγραφεί πριν καν ξεκινήσουν.
Αυτή η χαμηλή έως ανύπαρκτη δραστηριοποίηση, οφείλεται στο ότι ιδρύθηκαν
χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και εξυπηρέτησαν μόνο λόγους επικοινωνίας χωρίς κανένα
όφελος για τους Δημότες. Μια αδρανή Ενεργειακή Κοινότητα δεν προσφέρει ουσιαστικά

στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων του Δήμου και της χώρας αλλά ούτε και
καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια των συμπολιτών μας.
Πώς σκοπεύει η Ενεργειακή Κοινότητα που συζητούμε σήμερα να μην αποτελέσει
ένα απλό πυροτέχνημα της Δημοτικής Αρχής αλλά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που
παρουσιάζει  η πρακτική δραστηριοποίησή της με βάση τα παρακάτω σημερινά
χαρακτηριστικά:
· Εξασφάλιση Αδειών: Ήδη στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών
παραγωγής από ΑΠΕ έχει κατατεθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων με αποτέλεσμα
να υπάρχει ήδη κορεσμός στο Δίκτυο Μεταφοράς. Έχετε έρθει η δημοτική αρχή σε επαφή
με το ΔΕΔΔΗΕ ή τη ΡΑΕ ώστε να υπάρχει κάποια στοιχειώδη εικόνα αν η, υπό σύσταση,
Ενεργειακή Κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάποια άδεια στην περιοχή; 

·  Εξασφάλιση Χρηματοδότησης: Όλες οι δραστηριότητες μιας Ενεργειακής Κοινότητας
απαιτούν κεφάλαια για να υλοποιηθούν (εκτός από τον προγραμματισμό που εδώ δεν
υπάρχει). Από την εισήγησή σας δεν προκύπτει από ποια πηγή θα αντληθούν τα
συγκεκριμένα κεφάλαια από την στιγμή, μάλιστα, που η, υπό σύσταση, Ενεργειακή
Κοινότητα δεν εμφανίζει μεγάλο αριθμό μελών. 
·  Ανταγωνισμός: Το εγχείρημα των ενεργειακών κοινοτήτων συναντά δυσκολίες που
έγκεινται στο ότι αυτά τα συνεταιριστικά σχήματα δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία για να
δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ενέργειας και να
εκπαιδεύσουν τα μέλη τους,  ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους, όπως του
παραγωγού-καταναλωτή, του προμηθευτή, του συνιδιοκτήτη. 
 Κυρίες και κύριοι, 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στηρίζοντας την αξία του θεσμού της Ενεργειακής Κοινότητας
ψηφίζουμε, καταρχάς, θετικά για την ίδρυση της εταιρείας αυτής, με την επωνυμία: «ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αναμένοντας την επόμενη φορά
που θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό στο δημοτικό συμβούλιο να μας κατατεθούν,
εγκαίρως, τα ακόλουθα:
1. ολοκληρωμένο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο και
2. τα, μέχρι τότε, στοιχεία αλληλογραφίας με ΚΑΠΕ, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Δήμους, Περιφέρεια,
ιδιώτες καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!