Στη δέσμευση ποσού 202.237,43 € για οριστική αποζημίωση ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την σχετική ΚΥΑ του 2008 και αφορούν στη διάνοιξη της Ιόνιας Οδού Τμήμα Φιλιππιάδα-Εγνατία στα δημοτικά διαμερίσματα Γοργομύλου, Τσαγκαροπούλου και Κλεισούρας προχώρησε ο …
Γεν. Γραμματέας Υποδομών Γεώργιος Καραγιάννης. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά αποζημιώσεις, δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για το συγκεκριμένο τμήμα της Ιόνιας Οδού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!