Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάκριση της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,Η εργασία του εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας, με τίτλο « Fabrication of functionalized magnetic nanoparticles for the determination of endocrine disruptors in milk samples », και συγγραφείς τους: Μαρία Συναρίδου,Βασίλειο Σακκά, Κωνσταντίνο Σταλίκα, Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, έλαβε το βραβείο της καλύτερης παρουσίασης (RAFA 2013 award) στο διεθνές συνέδριο «6thInternational Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA)» που οργανώθηκε στην Πράγα από 5-8/11/2013, από τα διεθνή ερευνητικά κέντρα Institute of Chemical Technology, Prague (ICT Prague, Czech Republic) και RIKILT Wageningen UR (The Netherlands), με τη συμμετοχή 900 και πλέον επιστημόνων.Η εργασία που βραβεύτηκε αποτελεί τμήμα του Υποέργου με
τίτλο «Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δηλώνοντας την πλήρη ικανοποίησή τους για τις ερευνητικές διακρίσεις του Ιδρύματος, εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήριά τους και εύχονται ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!