Εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» η Διακήρυξη του έργου «Κατασκευή
Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Σταυρακίου & Νεοχωρόπουλου του Δήμου
Ιωαννιτών». Η ΔΕΥΑΙ έχει προγραμματίσει τη δημοπράτηση αυτού του μεγάλης
περιβαλλοντικής σημασίας έργου εντός του Δεκεμβρίου. Ήδη έχει αποσταλεί η
προκήρυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού λόγω του… ύψους του προϋπολογισμού
(8.122.000 €) ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πάγιο αίτημα της Ένωσης των ΔΕΥΑ ήταν η ένταξη των
δαπανών των ιδιωτικών συνδέσεων με τους κεντρικούς αγωγούς στις επιλέξιμες
δαπάνες, κάτι το οποίο επετεύχθη πολύ πρόσφατα. Αυτή η αλλαγή του Νόμου, μπορεί
να προκάλεσε μια μικρή καθυστέρηση στην προκήρυξη του έργου, αφού έπρεπε να
τροποποιηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, όμως οι κάτοικοι του Σταυρακίου και του
Νεοχωρόπουλου θα εξοικονομήσουν τελικά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το μήκος των αγωγών οι οποίοι θα κατασκευαστούν ξεπερνάει τα 20 km και τα
λύματα θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του οποίου
η τελική έγκριση της επέκτασης αναμένεται σύντομα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!