Γεγονός αποτελεί η ορκωμοσία των πρώτων 58 αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη που πραγματοποίησε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα .Τα διπλώματα στους 58 πτυχιούχους, που συνοδεύονταν από τους συγγενείς και τους φίλους τους, απένειμαν οι καθηγητές τους και τα…
μέλη της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου κ.κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κωνσταντίνος Αγγέλης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.Στην τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της ιεραρχίας ενώ στην ομιλία του ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Χάρης Ναξάκης επεσήμανε την συμβολή του Προγράμματος στην ενίσχυση της υψηλής ακαδημαϊκής επάρκειας του Τμήματος και ο Αντιπρύτανης κ. Καραμάνης υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του, η οποία όπως ανέφερε καταλήγοντας «ήρθε να καλύψει μια κοινωνική ανάγκη, ένα κενό που υπήρχε στις μεταπτυχιακές σπουδές στην ευρύτερη περιοχή».Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης, και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Διαρκεί τρία εξάμηνα, και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις κατευθύνσεις α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική και β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!