Το φαράγγι περνάει μέσα από το χωριό του Ματσουκίου και ενώνεται με το Κόκκινο ποτάμι με κατάληξη τον εντυπωσιακό καταρράκτη Καμίλι. Τα νερά του προέρχονται από 4-5 πηγές σεβαστής και μόνιμης παροχής πάνω από το χωριό, στα 1600 μέτρα υψόμετρο στον ορεινό όγκο της Κακαρδίτσας. Αφού ενώσουν τα νερά τους θα διασχίσουν το φαράγγι που…
δημιουργείται στο ύψος του χωριού και έχει εντός τους 8 καταρράκτες που θα χρειαστούν τη χρήση σχοινιού. Η είσοδος γίνεται δίπλα από τη νεροτριβή του χωριού. Το ύψος των καταρρακτών κυμαίνεται από τρία εώς 15 μέτρα. Η ορμή του νερού δημιουργούν αναταράξεις στις βάθρες, κάποιες από τις οποίες θέλουνε λίγη προσοχή. Μόλις περπατήσουμε κάτω από τη 2η γέφυρα φτάνουμε στην αρχή του μεγάλου καταρράκτη Καμίλι. Εκεί θα συνεχίσουμε εκτός νερού και θα κάνουμε δύο κλειστές καταβάσεις 25 και 5 μέτρων για να φτάσουμε στην τελευταία και κατακόρυφη κατάβαση των 45 μέτρων. Υπάρχει επαφή- λιγότερο ή περισσότερο- από το νερό, παρόλ αυτά η κατάβαση ενός τέτοιοιυ καταρράκτη αποτελεί μοναδική εμπειρία. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στο Ματσουκιώτικο ρέμα με τις πολλές πηγές του για να βγούμε στο γεφύρι του Σταφυλά.Η κατάβαση έγινε σε συνεργασία με την Olympus Gravity στις 22 Ιουλίου 2017, όπου προστέθηκαν ασφάλειες πριν από τη μεγάλη κατάβαση για το Καμίλι.

canyoning-caving
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!