Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε αναφορά προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την αναβολή και μετάθεση της
ημερομηνίας έναρξης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» για τις Περιφέρειες
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Αναλυτικά αναφέρει ότι η έναρξη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή του συγχρωτισμού,
καθώς για την ένταξη οποιουδήποτε ακινήτου στο Πρόγραμμα απαιτείται επίσκεψη του
μηχανικού στο κτίριο για την καταγραφή στοιχείων που είναι αδύνατον να τα… αποκτήσει εξ’
αποστάσεως, αλλά και των τεχνικών συνεργείων για την έκδοση της οικονομικής προσφοράς.
Ταυτόχρονα τονίζει ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης από τις οποίες οι μηχανικοί
προμηθεύονται αντίγραφα σχεδίων και δικαιολογητικών, που περιέχει ο φάκελος της
οικοδομικής άδειας για το εκάστοτε κτίριο, υπολειτουργούν επειδή αρκετοί υπάλληλοι είναι
σε τηλεργασία, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των προτάσεων ένταξης
στο Πρόγραμμα.
Με αφορμή την τρέχουσα διαδικασία ο κ. Γκόκας επαναλαμβάνει την άποψή του, που
είναι στη λογική των προτάσεων του ΤΕΕ Ηπείρου, δηλώνοντας, όπως και κατ’ επανάληψη
στη Βουλή, ότι: «…Είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός άλλου συστήματος διαρκούς
υποβολής αιτήσεων, και αξιολόγησής τους με συγκεκριμένα κριτήρια, ενεργειακής
αναβάθμισης, εισοδηματικά, κοινωνικά κ.λπ.. 

Έτσι θα υπάρχει μία σειρά προτεραιότητας,
αντικειμενικής και δίκαιης κατάταξης αιτημάτων και υλοποίησης έργων. Πρέπει δε
παράλληλα να διασφαλιστούν πόροι, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα επιλέξιμα αιτήματα.
Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας, η
αξιοπρέπεια, η ηρεμία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων, μηχανικών, επαγγελματιών
και πολιτών, αλλά και με την πολιτεία…» 
Τέλος ο κ. Γκόκας επισημαίνοντας την αδυναμία έναρξης του Προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπό συνθήκες απαγορευτικού ολόκληρης της χώρας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, καλεί τον κ. Υπουργό να μελετήσει τα αιτήματα του ΤΕΕ
Ηπείρου και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη θετική ανταπόκρισή του σ’ αυτά, με
αφετηρία την μετάθεση της έναρξης υποβολής των νέων αιτήσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!