Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο RESOR- Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions, το οποίο είναι ένα από τα 54 έργα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μεταξύ 234 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Europe. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και της …
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης από κάθε εμπλεκόμενη Περιφερειακή Αρχή το οποίο θα περιλαμβάνει τρόπους βελτίωσης των Περιφερειακών πολιτικών και των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 117.316,00 ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό του Έργου να ανέρχεται σε 1. 772.682,00 ευρώ.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!