Προτάσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την αντιμετώπιση προβλημάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού έφερε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από
συνεργασία που είχε με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου.
Ειδικότερα ο Σταύρος Καλογιάννης, αφού ενημέρωσε τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ.
Βεσυρόπουλο, κατέθεσε σχετική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, στην οποία
μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«…Για τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αναγκάζονται να…
κλείσουν για 7 (επτά) ή
14 (δεκατέσσερις) ημέρες λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, εξ αιτίας των περιορισμών σε τοπικό
επίπεδο λόγω αυξημένου αριθμού κρουσμάτων του κορονοϊού, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προτείνει τη
λήψη έκτακτων μέτρων. Ενδεικτικά προτείνεται:
1. Οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων να τίθενται σε αναστολή εργασίας με ταυτόχρονη
αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.
3. Μεταφορά πληρωμών ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών και ρυθμίσεων.
4. Μεταφορά πληρωμής επιταγών που λήγουν αυτό το διάστημα.
5. Μεταφορά πληρωμών δόσεων δανείων”.
Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς εάν προτίθενται να υιοθετήσουν μέτρα,
όπως τα προαναφερόμενα, για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
όλων των κλάδων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!