Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Νοέμβριο 2013 ανήλθε σε 858.882 άτομα. Από αυτά 418.071 (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 440.811 (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 349.887 είναι άνδρες (ποσοστό 40,74%) και οι 508.995 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,26%).Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετώντο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 227.034 άτομα (ποσοστό 26,43%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 537.639 άτομα (ποσοστό 62,60%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 94.209 άτομα (ποσοστό 10,97%).Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.929 άτομα (ποσοστό 1,27%), στο εκπαιδευτικό επίπεδουποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)ανήλθε σε 285.961 άτομα (ποσοστό 33,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.255 άτομα (ποσοστό 48,23%) και στο
εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 147.737 άτομα (ποσοστό 17,20%).Στους ;Έλληνες υπηκόουςτο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 804.736 άτομα (ποσοστό 93,70%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.847 άτομα (ποσοστό 1,50%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών; ανήλθε σε 41.299 άτομα (ποσοστό 4,81%). 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
       2013
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
851.600
858.882
7.282
0,86%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
168.205
206.576
38.371
22,81%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
125.306
131.089
5.783
4,62%

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!