Σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στις επτά και μισή το βράδυ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 52 θέματα.Στη συνεδρίαση της Πέμπτης θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και αναδιοργάνωση του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!