Η πτηνοτροφία αποτελεί οικογενειακή παράδοση για τον παραγωγό από το Πετσάλι Ιωαννίνων

Ο Ηρακλής Μπαλαντάνης Γεννήθηκε και ζει στο Περτσάλι, στη Ζίτσα Ιωαννίνων. Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου, είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών (δύο κόρες, δύο γιοί).Όπως µας λέει, η ενασχόληση µε την πτηνοτροφία και τη γεωργία προέκυψε από την «κληρονοµιά» της οικογένειας, αλλά και από το ενδιαφέρον του για τον πρωτογενή τοµέα από νωρίς. Υπήρχε µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση, την…
οποία αποτελούσαν µια µικρή πτηνοτροφική µονάδα (4.000 πτηνά κρεατοπαραγωγής) και ένα τρακτέρ. Ουσιαστικά, η δική του επιχείρηση ξεκίνησε το 1987, όταν σε ηλικία 13 χρόνων (!) αγόρασε το πρώτο του τρακτέρ µαζί µε µια πρέσα χορτοδεσίας, βάζοντας προκαταβολή 300.000 δραχµές που είχε µαζέψει δουλεύοντας.Στην πορεία, τα πράγµατα µεγάλωσαν. Έκανε µια πρώτη επέκταση του πτηνοτροφείου από 4.000 σε 14.000 πτηνά και το 2000 πήρε το πρώτο του δάνειο για την κατασκευή µιας σύγχρονης µονάδας 17.000 πτηνών πάχυνσης. Το 2009 ακολούθησαν άλλα 2 πτηνοτροφεία, δυναµικότητας 36.000 πτηνών και άλλο ένα κατασκευάστηκε το 2017. Σήµερα, στα 6 πτηνοτροφεία του Μπαλαντάνη εκτρέφονται συνολικά 85.000 πτηνά πάχυνσης, τα οποία και πωλούνται στον Συνεταιρισµό «Πίνδος» στον οποίο είναι µέλος. Από το 2018 όµως, ασχολείται και µε την αγελαδοτροφία. Έχει 60 αγελάδες ελευθέρας βοσκής (φυλή ελληνική, κόκκινη) το κρέας των οποίων πωλείται σε τοπικά κρεοπωλεία. Όλα τα ζώα εκτρέφονται µε φυτικές ζωοτροφές.Σε ό,τι αφορά σε καλλιέργειες, γίνονται σε κτήµατα είτε ιδιόκτητα – τα οποία έχουν αγοραστεί σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια – είτε σε ενοικιαζόµενα, τόσο για ίδια χρήση όσο και για εµπορική χρήση. Πρόκειται για καλλιέργειες µηδικής (700 στρέµµατα) και καλαµποκιού (500 στρέµµατα).Ο τεχνολογικός εξοπλισµός έχει και αυτός εµπλουτιστεί στη διάρκεια του χρόνου: αυτή τη στιγµή ο Μπαλαντάνης έχει 9 τρακτέρ, 2 θεριζοαλωνιστικές, 4 φορτωτές, 8 φορτηγά και όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα.Οι οικονοµικές επιδόσεις του Μπαλαντάνη είναι σηµαντικές: ο κύκλος εργασιών του φτάνει τα 850.000 ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις του σε πτηνοτροφία, αγελαδοτροφία, µηχανήµατα και εξοπλισµό ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα αυτά έχουν επιτευχθεί χωρίς συµµετοχή σε προγράµµατα.Σε όλη αυτή την αξιοσηµείωτη πορεία η οποία συνεχίζεται, ο Μπαλαντάνης έχει τη βοήθεια του νεώτερου αδερφού του Βασίλη και των παιδιών τους. Βρήκε όµως χρόνο να ασχοληθεί και µε τα κοινά: είναι εκλεγµένος Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ, εκλεγµένος Πρόεδρος στο Νοµικό του ∆ήµου Ζίτσας και Πρόεδρος στο ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, ενώ έχει διατελέσει και δηµοτικός σύµβουλος & αντιδήµαρχος του ∆ήµου Εκάλης (2006-2010) και πρόεδρος στην Κοινότητα Πετσαλιού (2014-2018).

agronews.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!