Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,ανέδειξε το προσωρινό ανάδοχο (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ) του έργου για την «Αποκατάσταση-συντήρηση της…
οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000 €.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!