Συνεχίζεται κανονικά η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου των €20
εκατ., παρά την αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς 


 Παρά τις χωρίς προηγούμενο δυσκολίες που προέκυψαν στην ελληνική αλλά και τη
διεθνή αγορά εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΗΠΕΙΡΟΣ συνεχίζει την ανοδική
της πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 20
εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εξελίσσονται κανονικά οι
επενδύσεις τόσο στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Άρτα, όσο και σε αυτό της
Ελασσόνας (το οποίο περιήλθε στην ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ μετά τη σχετική συμφωνία με τη
ΔΕΛΤΑ, για την …
παραγωγή κίτρινων τυριών). Ο στόχος είναι να είναι και τα δύο
εργοστάσια πλήρως λειτουργικά μέχρι το τέλος του χρόνου: το μεν της Άρτας με νέες
γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, το δε της Ελασσόνας με εντελώς ανανεωμένο
μηχανολογικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 10%,
με τις συνολικές θέσεις εργασίας να φτάνουν τις 280. Το προσωπικό αυτό προορίζεται να
στελεχώσει τις νέες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, αλλά και να καλύψει την
αυξημένη ζήτηση που συνεχίζεται από τις αγορές του εξωτερικού.
Ειδικά όσον αφορά στις εξαγωγές, αποτελούν και φέτος τον σημαντικότερο μοχλό
ανάπτυξης της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, με ετήσιο στόχο αύξησης 20%, ο οποίος κατά το πρώτο
πεντάμηνο του έτους έχει επιτευχθεί πλήρως.
Δελτίο Τύπου

Επισημαίνεται, επίσης, ότι από τις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η εισκόμιση γάλακτος
για τις παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας παρουσιάζεται αυξημένη κατά 25%. Η
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ παραμένει πιστή στη χρήση 100% ελληνικού γάλακτος και δεσμεύεται
απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, θα
απορροφήσει το σύνολο της διαθέσιμης ποσότητας που θα παραχθεί από τους
κτηνοτρόφους-συνεργάτες της. Η απόφαση αυτή εκφράζει τη διαχρονική φιλοσοφία της
εταιρείας να στηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες της, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα δυσμενή
συγκυρία όπως η τρέχουσα.
Τονίζεται, τέλος, ότι η δέσμευση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, πέρα από την απορρόφηση της
παραγωγής γάλακτος, επεκτείνεται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, όπως
αυτές προκύπτουν μετά τις πρόσφατες προσθήκες, στην επίτευξη του στόχου των
εξαγωγών και στην εκτέλεση του πλάνου νέων λανσαρισμάτων στην ελληνική αγορά–
και μάλιστα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον κρίσιμο χώρο του Τουρισμού και της
ευρύτερης αγοράς HORECA, που ως γωστόν βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης πίεσης
και αβεβαιότητας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!