Στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στεγάζεται Περιφερειακό Γραφείο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ), με περιοχή ευθύνης την Π.Ε Θεσπρωτίας.

Το Περιφερειακό Γραφείο στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με την …
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και είναι αρμόδιο ενδεικτικά για:
Την παροχή ενημέρωσης προς τους δικαιούχους των δράσεων που διαχειρίζεται η εταιρία
Την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά το στάδιο υλοποίησης των δράσεων
Την παραλαβή των προτάσεων των δικαιούχων που διαχειρίζεται η εταιρεία
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται  για την ένταξη στα προγράμματα
Την παραλαβή των αιτημάτων επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών και των αιτημάτων ολοκλήρωσης
Τον φυσικό και οικονομικό προέλεγχο των αιτημάτων των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα.

Αρμόδιος Υπάλληλος Περιφερειακού Γραφείου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, Ιωάννου Στέφανος, Τηλ: 2665029484, Φαξ: 2665029489, Email: [email protected]

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!