Στην προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου προχώρησε η Π.Ε Πρέβεζας λίγες μέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Δήμο Πρέβεζας. Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Μαΐου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι ο…
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 680.920,00 ευρώ με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη θα πραγματοποιηθεί προσθήκη διώροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού 622,39 τ.μ στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου και συγκεκριμένα στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου.Ειδικότερα, στην πρώτη στάθμη του κτιρίου εμβαδού 357,84 τ.μ θα δημιουργηθούν 3 αίθουσες διδασκαλίας, χώρος WC, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη μηχανοστασίου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στη δεύτερη στάθμη εμβαδού 264,55 τ.μ 2 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, χώρος αρχείου, WC και αποθήκη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!