Τις προηγούμενες δεκαετίες ένα από τα αγαθά που έχουμε σήμερα το νερό, δεν υπήρχε σε κάθε σπίτι. Έτσι, ο άνθρωποι εκείνης της εποχής έπρεπε να το μεταφέρουν από τα διάφορα πηγάδια ή τις βρύσες που υπήρχαν σε δημόσιους χώρους, συνήθως στις πλατείες. Η μεταφορά …
τους γινόταν με τις παραδοσιακές στάμνες. Οι τυχεροί που είχαν ζώα φόρτωναν το νερό σε τσίγκινους τενεκέδες και το μετέφεραν σε μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό γινόταν κάθε μέρα, ήταν δηλαδή ένας διαρκής αγώνας. Κάθε χωριό είχε τη δική του βρύση που έτρεχε γάργαρο, δροσερό και καθαρό νερό αλλά επίσης και πολλά πηγάδια και πηγές που είχαν τη δική τους ονομασία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!