Υψηλές θέσεις στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Στην αποκαλούμενη «Κατάταξη της Σαγκάης», το ΕΚΠΑ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων 500 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στις θέσεις 801 με 900.

Στην ελληνική εξάδα βρίσκονται επίσης το…
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας. Η κατάταξη γίνεται με βάση έξι δείκτες ακαδημαϊκής και ερευνητικής επίδοσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!