“Καταγγέλουμε την απαράδεκτη συμφωνία των δημοτικών αρχών του
Νομού, που αντί να προσλάβουν εργαζόμενους για την καθαριότητα,
δανείζουν εργαζόμενους από τον ένα δήμο στον άλλο μαζί με τους
εργολάβους!!!
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Ζίτσας αφού έλυσε το πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων στα όρια του δικού του Δήμου παραδίδοντας
2 Δημοτικές Ενότητες σε ιδιώτες, αφού έλυσε το πρόβλημα της έλλειψης
χειριστών μηχανημάτων με συμβασιούχους και εργολάβους, δάνεισε ένα JCB
και ένα …
φορτηγό στο Δήμο Ιωαννιτών για να μαζέψουν τα ογκώδη των
Ιωαννίνων!
Επειδή όμως προφανώς και δεν υπήρχαν αρκετό προσωπικό και
μηχανήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες και του Δήμου Ζίτσας αλλά και
άλλων δήμων, ο Δήμαρχος Ζίτσας δάνεισε και τον εργολάβο στον οποίο
αναθέτει τα δικά του έργα!
Σα να μην έφτανε ότι δεν υπήρχε καμία απόφαση κανενός συλλογικού
οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κλπ) σε κανένα
από τους δύο Δήμους, εγείρονται δεκάδες ερωτήματα για τη σύμβαση που
έχει ο Δήμος Ζίτσας με το συγκεκριμένο εργολάβο ώστε να συλλέγει τα
ογκώδη άλλου δήμου!
Την ίδια στιγμή που ο Δήμος Ιωαννιτών κάνει τέτοιου είδους συμφωνίες
από την «αγωνία να λύσει το πρόβλημα», την ώρα που ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος βγαίνει άπαξ εβδομαδιαίως στα κανάλια για να κάνει εκκλήσεις
για το πρόβλημα των ογκωδών στην πόλη, καμία πρόβλεψη δεν έχει γίνει
για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, τη
στιγμή που υπάρχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνεργοι στο Νομό. Στον
τομέα της καθαριότητας, προβλέπονται μόνο συμβασιούχοι με 8μηνα, με
2μηνα και με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας για τα ογκώδη,
δηλαδή αποκλειστικά και μόνο εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας
ώστε να εμπεδώνεται ως μοναδική λύση η ιδιωτικοποίηση.
Οι εργαζόμενοι καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στην
εντατικοποίηση και την ιδιωτικοποίηση, με τον πανάκριβο λογαριασμό
των ανταποδοτικών να πηγαίνει για ακόμα μία φορά στα λαϊκά
στρώματα και την πόλη να μην καθαρίζεται! Τέτοιου είδους διλήμματα
δεν γίνονται αποδεκτά! Απαιτούμε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων τόσο στην καθαριότητα όσο και σε
όλες τις υπηρεσίες των Δήμων.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!